Heimdal European Affairs

Knowledge & Foresight

Omvärldsbevakning

Vi bevakar den politiska utvecklingen brett eller inom ett särskilt policyområde. Bevakningen görs i form av skräddarsydd löpande rapportering om aktuella händelser och nyhetsbrev. Vi håller tillsammans personliga möten för diskussion och rådgivning.

Punktmarkering

Vid frågor av särskilt stor betydelse finns det ofta behov av en temporärt stöd vad gäller löpande bevakning, rådgivning och kommunikation. Vi hjälper till med att ta ett helhetsgrepp på den aktuella frågan.

Politiska analyser

Det den framåtsiktande agendan som är intressant. Vi identifierar policyläget och positioner i EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet, och bland and andra nyckelaktörer, som fackliga organisationer och NGO:s.

Vi hjälper till med att knyta kontakter med beslutsfattare på alla nivåer. Det kan handla om enskilda möten på plats i Bryssel, Strasbourg eller Stockholm. Vi ser till att knyta upp de mest relevanta beslutsfattarna och hjälper till med att maximera policybudskapet.

Resor till Bryssel

Vare sig det handlar om studieresor, styrelsemöten eller mötesprogram för experter och handläggare får ni hjälp med att träffa de mest relevanta beslutsfattarna i EU:s institutioner. Vi ser till att hela programmet genom effektivt och smidigt. Oavsett upplägg är det viktigt att få ut sitt eget politiska budskap. Vi hjälper därför till med kommunikation och briefingar.

Seminarier och konferenser

Vi har en lång erfarenhet av att genomföra seminarier och konferenser på plats i Bryssel eller Strasbourg. Vi tar ett övergripande ansvar för planering och genomförande i en löpande dialog med uppdragsgivaren. Vi identifierar, kontaktar och bokar upp de mest relevanta paneldeltagarna för att nå ut till största möjliga krets.

25 + år i Bryssel

Heimdal European Affairs

Knowledge & foresight

Heimdal European Affairs är en brysselbaserad European Affairsbyrå, specialiserad på att bistå svenska näringslivsorganisationer. 

Med mer än 25 års erfarenhet av arbete med europeisk politik, väl etablerade kontakter med beslutsfattare på alla nivåer och breda nätverk i Bryssel garanterar Heimdal sina uppdragsgivare rådgivning och tjänster av högsta kvalitet.

  • Kunskap och erfarenhet
  • Politisk analys
  • Nätverk och kontakter
  • Pålitlighet och leverans